เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 4
5 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 5
6 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 6
7 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 7
8 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 8
9 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 9
10 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
11 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
12 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5
7 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5
8 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 8
9 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 8
10 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 8
11 เทศบาลบ้านแมด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 8
12 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 12
13 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 13
14 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 14
15 ชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6
7 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 7
8 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 8
9 บ้านเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 9
10 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 10
11 เทศบาลบ้านแมด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 11
12 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 12
13 บ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 13
14 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 14
15 บ้านส้มโฮง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 5
6 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 6
7 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8
9 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 9
10 บ้านส้มโฮง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 11
12 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 12
13 บ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 13
14 บ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 14
15 บ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 15
16 บ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 16
17 ชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 17
18 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.75 ทอง 4
5 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านส้มโฮง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.25 ทอง 6
7 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.75 ทอง 8
9 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.75 ทอง 8
10 บ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.50 ทอง 10
11 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.75 ทอง 11
12 บ้านโนนศรีภิบาล สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 12
13 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.75 ทอง 13
14 บ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 5
6 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 6
7 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 7
8 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 8
9 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 9
10 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 9
11 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 11
12 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 12
13 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 13
14 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 14
15 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 15
16 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 16
17 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 17
18 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
19 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
20 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
8 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 6
7 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
5 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
6 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 8
9 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 9
10 บ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 10
11 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 11
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 12
13 บ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 13
14 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 14
15 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 15
16 บ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 15
17 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 15
18 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 18
19 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 19
20 บ้านหนองขุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 20
21 บ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 4
5 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6
7 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านหนองใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
9 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
10 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
11 บ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
12 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
13 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
14 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
15 อนุบาลบรบือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
16 อนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
17 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 7
18 บ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 18
19 บ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 18
20 บ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนาดีวราราม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4
5 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 5
6 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 6
7 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 7
8 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 9
10 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 10
11 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 11
12 บ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 12
13 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 13
14 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 14
15 บ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 15
16 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
17 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
18 บ้านเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
19 บ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
20 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
21 บ้านโนนศรีภิบาล สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
22 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
23 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16
24 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง 4
5 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง 4
6 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 6
7 บ้านโพนละออม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 6
8 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 8
9 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 8
10 บ้านหัวช้างหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 10
11 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 10
12 เทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 10
13 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 13
14 บ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 13
15 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 13
16 บ้านดงเค็งดอนหัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 16
17 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 16
18 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 16
19 บ้านพงโพด สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 19
20 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 19
21 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 19
22 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 22
23 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 22
24 บ้านเหล่าโง้ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 24
25 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 25
26 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 4
5 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก่นเท่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
5 บ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
7 บ้านเป้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
8 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
9 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 5
10 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 10
11 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 10
12 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 10
13 บ้านหนองปลิง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านฮ่องไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 7
8 บ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 7
9 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 9
10 บ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 10
11 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 11
12 บ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 12
13 อนุบาลบรบือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 12
14 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 14
15 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 15
16 บ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 16
17 บ้านโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 16
18 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 18
19 บ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 19
20 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 20
21 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 20
22 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 22
23 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 22
24 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 24

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4
5 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 6
7 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 7
8 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 8
9 บ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านหมากค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 10
11 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 11
12 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 12
13 บ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 13
14 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 14
15 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 15
16 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 16
17 บ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 17
18 บ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 18
19 บ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 19
20 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 20
21 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 20
22 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 20
23 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 20
24 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 4
5 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 7
8 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 8
9 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 8
10 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 10
11 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 11
12 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 5
6 อนุบาลแกดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 6
7 บ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 8
10 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 10
11 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 11
12 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 12
13 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 13
14 บ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 13
15 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 16
17 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 16
18 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 18
19 บ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 18
20 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 18
21 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 18
22 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 18
23 บ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 23
24 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหมี่เหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
7 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
8 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
10 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
11 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 11
12 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 11
13 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 13
14 บ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 14
15 บ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 14
16 บ้านร่วมใจ 1 สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 16
17 บ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 16
18 มัธยมชาญวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 16
19 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 16
20 บ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 20
21 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 21
22 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 21
23 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 23
24 บ้านฮ่องไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 24
25 บ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 53 เข้าร่วม 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 4
5 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 5
6 บ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 6
7 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 7
8 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 8
9 บ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 9
10 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10
11 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 11
12 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 12
13 บ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 13
14 วันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 14
15 บ้านท่าปะทายโนนตูม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 15
16 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 16
17 ชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 17
18 บ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 18
19 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 19
20 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 19
21 บ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 21
22 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 22
23 อนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 23
24 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 24
25 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 4
5 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 5
6 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 6
8 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 9
10 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 9
11 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 11
12 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 12
13 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 13
14 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 14
15 บ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 15
16 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 5
6 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 7
9 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 9
10 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 10
11 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 11
12 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 46 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 5
7 บ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 7
8 บ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 8
9 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 9
10 บ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 10
11 บ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 11
12 บ้านโสกแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 12
13 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 13
14 บ้านมะกอก(มะกอกวิทยาสรรค์) สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 14
15 บ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 14
16 บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 14
17 บ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 17
18 บ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
19 บ้านภูดิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -
20 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 4
5 อนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 4
6 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 6
7 บ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 6
8 บ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 6
9 บ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 9
10 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 9
11 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 11
12 บ้านหมี่เหล่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 11
13 บ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 13
14 บ้านฮ่องไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 13
15 บ้านโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 13
16 พระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 13
17 บ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 17
18 บ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 17
19 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 17
20 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 20
21 บ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 20
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 20
23 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 23
24 บ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 23
25 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน