งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป. 4/1 และ ป. 5/1 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ม. 1/6 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/2 และ ป. 5/1 28 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป. 5/2 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ป.5/3 , ป.6/1 , ป.6/2 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 28 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/7 29 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.4/8 29 ก.ย. 2562 09.00 น.เป็นต้นไป
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 29 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]