งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2562 ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2562 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2562 ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2562 ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2562 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ลานเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2562 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ห้องประชุม๒ ชั้น ๑ 28 ก.ย. 2562 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา ห้องประชุม๒ ชั้น ๑ 28 ก.ย. 2562 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]