งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เวทีระดับประถม 28 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เวทีระดับปฐมวัย 28 ก.ย. 2562 10.00-16.30 น.
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เวทีระดับปฐมวัย 28 ก.ย. 2562 09.00-10.00 น.
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร IEP 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30น.
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร IEP 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30น.
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ใต้ถุนอาคาร IEP 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30น.
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารเซนนต์แมทธิว ห้อง ประชุมชั้น ๓ 28 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อาคารเซนนต์แมทธิว ห้อง ประชุมชั้น ๓ 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เวทีระดับประถม 28 ก.ย. 2562 13.00-16.30น.
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30น.
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องคลินิกภาษา 28 ก.ย. 2562 09.00-12.00 น.
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้องคลินิกภาษา 28 ก.ย. 2562 13.00-16.30น.
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.๑/๑ 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30น.
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.๑/๒ 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30น.
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.๑/๓ 28 ก.ย. 2562 09.00-16.30น.
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.๒/๑ 28 ก.ย. 2562 10.00-16.30น.
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ห้อง ป.๒/๑ 28 ก.ย. 2562 09.00-10.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]