งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.1/1 28 ก.ย. 2562 09.00 - 11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.1/2 28 ก.ย. 2562 09.00 - 11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.2/1 28 ก.ย. 2562 09.00 - 11.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2562 09.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2562 13.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2562 09.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนามฟุตซอล 28 ก.ย. 2562 13.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร ป.2 (สปจ.เดิม) ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2562 09.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคาร ป.2 (สปจ.เดิม) ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2562 09.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.2/2 28 ก.ย. 2562 09.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.3/1 28 ก.ย. 2562 09.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.3/2 28 ก.ย. 2562 09.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.3/8 28 ก.ย. 2562 09.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.3/9 28 ก.ย. 2562 09.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.4/7 28 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.4/8 28 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.3/3 28 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.3/4 28 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาคารมัธยม ห้อง ม.3/5 28 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]