สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  
2 โรงเรียนบ้านท่าประทายโนนตูม  
3 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม  
5 โรงเรียนวันครู 2502  
6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  
7 โรงเรียนอนุบาลกิติยา  
8 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
9 โรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดสามัคคี  
10 โรงเรียนเทศบาลบูรพาวิทยาคาร  
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]