งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

--------------------------------------------------------------
แจ้ง การเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  
ทุกกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์ (อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ ฯลฯ) ให้โรงเรียนเตรียมมาในวันแข่งขันด้วย
 กิจกรรม Crossword ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
   แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันให้นำอุปกรณ์ เช่น (กระดาน เบี้ย แร็ค นาฬิกา) มาในวันที่มีการแข่งขันด้วย
กิจกรรม ปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
    1. แจ้งให้ทุกโรงเรียน  ห้าม  ทีมที่เข้าร่วมแข่งแกะดินน้ำมันก่อนเวลาแข่งขัน
    2. ให้แต่ละโรงเรียนมาก่อนเวลาแข่ง   อย่างน้อย 30 นาที
กิจกรรม Story Telling ระดับ ป.4-6
    เปลี่ยนสถานที่แข่งขันจากเดิม อาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนเป็น ห้อง ป.3  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
กิจกรรม หุ่นยนต์
    ให้ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภททุกรายการเตรียมสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง 
กิจกรรมแข่งขัน คณิตศาสตร์

1. การแข่งขันโครงงานคณิตให้ส่งรูปเล่มจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 30 ก.ย.62
    ตอนเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น และให้เตรียมโต๊ะสำหรับวางผลงานมาเอง
2. กิจกรรมแข่งขันเอแม็ทได้โหลดแอฟจำเวลามาด้วย
----------------------------------------
แจ้งการแข่งขันรายการเรียนรวมทุกรายการ
-  จัดทำการแข่งขันวันที่ 28 กันยายน 2562 สถานที่แข่งขัน  สพป.เลย เขต 2 
ยกเว้น 
- รายการคอมพิวเตอร์ (paint) แข่งขันวันที่ 1 ตุลาคม  2562  ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
---------------------------------------------------

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
แผนผังโรงเรียนชุมชนวังสะพุง               ...คลิกที่นี่
แผนผังกิจกรรมที่ สพป.เลย เขต 2          ...คลิก
ที่นี่
ตารางการแข่งขัน คอมพิวเตอร์               ...คลิกที่นี่
ตารางการแข่งขัน โรงเรียนบ้านวังสะพุง  ...คลิกที่นี่
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13:38 น.
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14:18 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 170
จำนวนทีม 2,168
จำนวนนักเรียน 4,580
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,303
จำนวนกรรมการ 1,275
ครู+นักเรียน 7,883
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,158
ประกาศผลแล้ว 247/279 (88.53%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 81
สัปดาห์ที่แล้ว 87
เดือนนี้ 53
เดือนที่แล้ว 34
ปีนี้ 2,210
ทั้งหมด 215,116