การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสุดรัก สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนางิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตาไก้พิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 4
5 บ้านนาคำน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 5
6 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6
7 บ้านธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 4
5 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 5
6 บ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 6
7 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 6
8 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 8
9 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 8
10 บ้านท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 65 ทองแดง 10
11 หนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 11
12 บ้านหนองกุงธนสารโศภณ สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 12
13 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 13
14 บ้านเมืองเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 57 เข้าร่วม 14
15 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 55 เข้าร่วม 15
16 ภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 50 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองโพนนาหม่อ สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 4
5 อนุบาลบ้านสวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 4
6 บ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 6
7 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก สพป. ขอนแก่น เขต 5 62 ทองแดง 7
8 บ้านโนนลาน สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 8
9 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 56 เข้าร่วม 9
10 บ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 56 เข้าร่วม 9
11 บ้านหนองปลาซิว สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 11
12 บ้านห้วยบง สพป. ขอนแก่น เขต 5 54 เข้าร่วม 11
13 บ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 13
14 อนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 53 เข้าร่วม 13
15 วังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 49 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองพู่วังหินซา สพป. ขอนแก่น เขต 5 42 เข้าร่วม 16
17 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 36 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 819
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 816
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4
5 บ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5
6 บ้านหนองไฮ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6
7 หนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 7
8 ชุมแพวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 8
9 อนุบาลอภิรดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 จตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองกุงพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 4
5 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซำยาง สพป. ขอนแก่น เขต 5 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4
5 อนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4
6 อนุบาลอภิรดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 4
7 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7
8 อนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 7
9 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 9
10 บ้านดอนหันโนนหินแห่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 9
11 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 9
12 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกุงธนสารโศภณ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่องแซง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4
5 บ้านโนนงาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5
6 บ้านโคกกลางหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 6
7 ชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 7
8 หนองแวงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 8
9 นาฝายวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 9
10 บ้านแห่(ประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 10
11 บ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลรวมฤทัย สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4
5 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5
6 ไตรคามวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5
7 บ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7
8 บ้านโสกจานนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 8
9 อนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 8
10 บ้านนางิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10
11 บ้านหาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 10
12 บ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 12
13 บ้านพระบาท สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 13
14 บ้านโนนคอม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 14
15 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 15
16 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 15
17 บ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยอรุณหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4
5 อนุบาลพรรณทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 5
6 บ้านศาลาดิน สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านสวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่าเสี้ยว สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 4
5 หนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 5
6 บ้านหนองนาคำ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 6
7 บ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 7
8 บ้านหัวฝาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 8
9 อนุบาลพรรณทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 9
10 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 10
11 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 11
12 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 12
13 บ้านกุดกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 13
14 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 59 เข้าร่วม 14
15 บ้านไคร่นุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 15
16 บ้านทุ่งชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 57 เข้าร่วม 16
17 บ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ากล้วย สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 4
5 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 5
6 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 6
7 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 7
8 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 8
9 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 9
10 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 10
11 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 11
12 บ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 12
13 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 13
14 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไผ่นาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 4
5 อนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 5
6 ชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 6
7 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 7
8 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 8
9 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 67 ทองแดง 9
10 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 59 เข้าร่วม 10
11 อนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 58 เข้าร่วม 11
12 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 57 เข้าร่วม 12
13 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
14 บ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
15 บ้านทุ่งชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -
16 บ้านผาขาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 4
5 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 5
6 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 6
7 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73 เงิน 7
8 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเวียงวิทยายน สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 332
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 4
5 บ้านเมืองเก่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านขนวนนคร สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าศาลาวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 4
5 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5
6 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 5
7 จตุรคามรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7
8 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 7
9 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 9
10 บ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 10
11 บ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 10
12 บ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 12
13 โคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 13
14 ดินดำวังชัยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูง สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 4
5 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 5
6 บ้านวังสวาบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 6
7 หนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 7
8 โนนอุดมสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 7
9 หนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 9
10 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 10
11 อ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 11
12 บ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 12
13 บ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 13
14 บ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน