แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 39 36 92.31% 2 5.13% 1 2.56% 0 0% 39
2 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 44 32 76.19% 7 16.67% 0 0% 3 7.14% 42
3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 35 28 80% 4 11.43% 3 8.57% 0 0% 35
4 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 30 26 89.66% 3 10.34% 0 0% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 49 24 54.55% 10 22.73% 2 4.55% 8 18.18% 44
6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 29 24 82.76% 2 6.9% 2 6.9% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนบ้านโนนทอง 52 23 47.92% 16 33.33% 4 8.33% 5 10.42% 48
8 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 31 23 74.19% 5 16.13% 3 9.68% 0 0% 31
9 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 27 23 88.46% 3 11.54% 0 0% 0 0% 26
10 โรงเรียนชุมชนชุมแพ 24 22 95.65% 1 4.35% 0 0% 0 0% 23
11 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 32 21 65.63% 2 6.25% 4 12.5% 5 15.63% 32
12 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 27 20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 29 19 65.52% 7 24.14% 2 6.9% 1 3.45% 29
14 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 22 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
15 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 27 19 70.37% 1 3.7% 4 14.81% 3 11.11% 27
16 โรงเรียนบ้านซำจำปา 30 18 62.07% 8 27.59% 1 3.45% 2 6.9% 29
17 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 31 18 58.06% 6 19.35% 5 16.13% 2 6.45% 31
18 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 27 18 69.23% 5 19.23% 1 3.85% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 27 17 62.96% 8 29.63% 0 0% 2 7.41% 27
20 โรงเรียนบ้านขนวน 28 17 68% 6 24% 0 0% 2 8% 25
21 โรงเรียนบ้านหว้า 29 16 55.17% 9 31.03% 2 6.9% 2 6.9% 29
22 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 24 16 69.57% 4 17.39% 0 0% 3 13.04% 23
23 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 27 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
24 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 22 15 68.18% 5 22.73% 0 0% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 19 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 19 15 78.95% 0 0% 3 15.79% 1 5.26% 19
27 โรงเรียนบ้านชุมแพ 30 14 48.28% 11 37.93% 3 10.34% 1 3.45% 29
28 โรงเรียนบ้านวังยาว 26 14 58.33% 5 20.83% 3 12.5% 2 8.33% 24
29 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 22 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
30 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
31 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 22 14 70% 3 15% 1 5% 2 10% 20
32 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
33 โรงเรียนบ้านกุดเลา 18 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 20 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 0 0% 18
35 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 16 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
36 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 17 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 14 12 92.31% 0 0% 0 0% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนบ้านโคกสูง 24 11 50% 8 36.36% 1 4.55% 2 9.09% 22
39 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 19 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
40 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 23 10 43.48% 5 21.74% 6 26.09% 2 8.7% 23
41 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 18 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
42 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
43 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 15 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 18 9 50% 7 38.89% 1 5.56% 1 5.56% 18
47 โรงเรียนบ้านยางคำ 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
49 โรงเรียนภูห่านศึกษา 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
50 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านเม็ง 18 8 44.44% 6 33.33% 0 0% 4 22.22% 18
53 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) 17 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
54 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 20 8 42.11% 4 21.05% 6 31.58% 1 5.26% 19
55 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 18 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
56 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี 14 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 16 8 53.33% 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
58 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 16 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 17 8 53.33% 2 13.33% 0 0% 5 33.33% 15
60 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
61 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 18 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
62 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
64 โรงเรียนบ้านนาดี 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 12 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
67 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวน 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองแดง 10 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
71 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 17 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
72 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 16 6 37.5% 4 25% 6 37.5% 0 0% 16
73 โรงเรียนบ้านผาขาม 12 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านดอนแขม 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านโนนคอม 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านนาอุดม 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
78 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
79 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
82 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
88 โรงเรียนบ้านหาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านศรีสุข 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
90 โรงเรียนบ้านสะอาด 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านธาตุ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
93 โรงเรียนบ้านห้วยบง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
94 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
96 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
97 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
99 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านนาเพียง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านซำยาง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 12 4 33.33% 8 66.67% 0 0% 0 0% 12
105 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
106 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 11 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
108 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนบ้านสองคอน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 7 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนบ้านไชยสอ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนโนนงามศึกษา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
123 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
124 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
125 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
126 โรงเรียนนาฝายวิทยา 12 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
127 โรงเรียนบ้านเรือ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
129 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 11 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
131 โรงเรียนท่ากุญชร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
134 โรงเรียนอนุบาลศุภมน(การศึกษาสงเคราะห์) 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านป่าน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองหอย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านโนนงาม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
146 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
147 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านนาเปือย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านเขาวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนแสงบัวทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 16 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 6 37.5% 16
156 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
157 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
160 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
161 โรงเรียนบ้านเขาวง สาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
162 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
164 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
165 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
166 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
167 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
168 โรงเรียนบ้านกุดแคน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองโก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านขามป้อม 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
177 โรงเรียนบ้านท่าศาลาวิทยา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
181 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
182 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
183 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนชุมแพวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนอนุบาลรวมฤทัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนอนุบาลสุดรัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
195 โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์) 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
196 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
197 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
198 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านค้อ(เคนราษฎร์บำรุง) 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
202 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านร่องแซง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
211 โรงเรียนบ้านยอดห้วย 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
212 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
213 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
214 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
218 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
219 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
220 โรงเรียนอนุบาลชุมแพ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
221 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
222 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
223 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนชุมแพสองภาษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านสงเปือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านหัวภู 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
238 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
240 โรงเรียนบ้านซำภูทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
242 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
243 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
245 โรงเรียนอนุบาลพรชิตา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
246 โรงเรียนอนุบาลเพชรลดา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
247 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
248 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
249 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]