งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู หน้าอาคาร 5 (อนุบาล) ชั้น เตนท์บริเวณสนามเด็กเล่น ห้อง เตนท์ 7 พ.ย. 2562 09.00-13.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู หน้าอาคาร 5 (อนุบาล) ชั้น เตนท์บริเวณสนามเด็กเล่น ห้อง เตนท์ 8 พ.ย. 2562 09.00-13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สนามตะกร้อหน้าอาคาร4 ชั้น 1 ห้อง เตนท์ 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สนามตะกร้อหน้าอาคาร4 ชั้น 1 ห้อง เตนท์ 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง ห้อง1,ห้อง2,ห้อง3 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารอนุบาล ชั้น 1 ห้อง 1,ห้อง2,ห้อง3 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 นำเสนอปากเปล่ากลุ่มละ5 นาที
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ลานใต้ถุนอาคาร 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00 นำเสนอปากเปล่ากลุ่มละ5 นาที
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารไม้(ห้องสมุด) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด,ห้องป.6 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารไม้(ห้องสมุด) ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด,ห้องป.6 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 นำเสนอปากเปล่ากลุ่มละ5 นาที
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00 นำเสนอปากเปล่ากลุ่มละ5 นาที
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู ถนนหน้าโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง เตนท์ 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู ถนนหน้าโรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง เตนท์ 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารเอนกประสงค์เล็ก,สนามวอลเลย์บอล ชั้น 1 ห้อง เตนท์ 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคารเอนกประสงค์เล็ก,สนามวอลเลย์บอล ชั้น 1 ห้อง เตนท์ 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษและห้องป.3 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ป.2 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]