งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2 7 พ.ย. 2562 09.00-11.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 8 พ.ย. 2562 09.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 3 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 3 7 พ.ย. 2562 13.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 1 8 พ.ย. 2562 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2 8 พ.ย. 2562 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 3 8 พ.ย. 2562 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2 7 พ.ย. 2562 13.00-16.00
-
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 1 9 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2 9 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 3 9 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟัง และไมโครโฟนมาเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]