งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา สนามอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา สนามฟุตบอล 9 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา หอประชุม 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา หอประชุม 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา หน้าอาคาร 2 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องดรุณธรรม 7 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องดรุณธรรม 8 พ.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา โดมอเนกประสงค์ 7 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนำโต๊ะสำหรับแสดงผลงานมาด้วย
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา โดมอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนำโต๊ะสำหรับแสดงผลงานมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]