งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5
ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 3 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ให้โรงเรียนเตรียมดินสอ/ปากกา ที่ใช้แข่งขันมาเอง
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ให้โรงเรียนเตรียมดินสอ/ปากกา ที่ใช้แข่งขันมาเอง
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ให้โรงเรียนเตรียมดินสอ/ปากกา ที่ใช้แข่งขันมาเอง
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ให้โรงเรียนเตรียมดินสอ/ปากกา ที่ใช้แข่งขันมาเอง
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 2 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ให้โรงเรียนเตรียมดินสอ/ปากกา ที่ใช้แข่งขันมาเอง
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 4 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ให้โรงเรียนเตรียมดินสอ/ปากกา ที่ใช้แข่งขันมาเอง
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 4 7 พ.ย. 2562 09.00-10.30 ให้โรงเรียนเตรียมดินสอ/ปากกา ที่ใช้แข่งขันมาเอง
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 1 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 2 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 3 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีสุข อาคารอเนกประสงค์ 8 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]