สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายคำปัญญา ชัยคำดี  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายวิเชียร ดีสม  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายสมดี จำนงค์สุข  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายอยุทธ คำยัง  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม นายธรรมวิทย์ หนูบุญ  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นางจารวี ทวยภา  
7 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน นายเสรี หลักม่วง  
8 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน นายบุญสวน วรรณโอภาส  
9 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา นายต่อพงษ์ ผิวนางาม  
10 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา นายสัญญพงษ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ  
11 โรงเรียนบ้านศรีสุข นายวันเนาว์ สอนจิตร  
12 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) นายประยูร ชารินทร์  
13 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) นายบรรจง อาจนนลา  
14 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นายประดิษฐ์ วงษ์จำปา  
15 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นายอำนวย บุญศรี  
16 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นายสวิต คำภา  
17 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นายอุไร ลาสอน  
18 โรงเรียนสีชมพูศึกษา นายภาคภูมิ ภูมาก  
19 โรงเรียนหนองตาไก้พิยา นายภิรมย์ คำบุญเกิด  
20 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู นายประวิทย์ จันทร์ทอง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]