งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายการที่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 สรรหานักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา  2562  ระดับชาติ (เพิ่มเติม)  ในระหว่างวันที่  12 - 14  ธันวาคม  2562   ณ จังหวัดศรีสะเกษ    สมัครได้ภายในวันที่  11 พ.ย. 62  ไม่เกิน 16.30 น.  แจ้งความประสงค์โดยส่งหนังสือทางระบบ AMSS สมัครได้ภายในวันที่  11 พ.ย. 62  ไม่เกิน 16.30 น.
ID กิจกรรม
347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
74 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
79 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:48 น.
การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมไมโครโฟน หูฟัง มาด้วยตนเอง
วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:15 น.
วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 18:41 น.
กิจกรรม/ภาระงาน  วัน เวลา
แข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน
ระดับศูนย์เครือข่าย
ไม่เกิน  วันที่  27 กันยายน  2562
วันสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายโอนข้อมูลรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  30 กันยายน  2562 
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
วันสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อครู
ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายเพื่อเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  30 กันยายน  2562 
ส่งไฟล์ทางระบบ AMSS
(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
ประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการตัดสิน วันที่  7  ตุลาคม  2562  
ประกาศตารางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  15  ตุลาคม  2562  
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  22  ตุลาคม  2562  
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
โรงเรียนพิมพ์บัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน วันที่  1  พฤศจิกายน  2562  
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  5  พฤศจิกายน  2562  
ประชุมภาคเช้า  เวลา  09.00 น.
ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู          ผู้เข้าประชุมคือกรรมการกลุ่ม
1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์       
4,นักบินน้อย สพฐ.  5.สังคมศึกษา
6.สุขศึกษาและพลศึกษา  7.การงานอาชีพ
ประชุมภาคบ่าย  เวลา  13.00 น.
ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม  อำเภอสีชมพู          ผู้เข้าประชุมคือกรรมการกลุ่ม
1.ทัศนศิลป์  2.ดนตรี  3.นาฏศิลป์)  4.ปฐมวัย      5.คอมพิวเตอร์ 6.ท้องถิ่น 7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8.กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม
9. ภาษาต่างประเทศ  10.หุ่นยนต์
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  7-9  พฤศจิกายน  2562
ที่ อำเภอสีชมพู
โรงเรียนปริ๊นเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม วันที่  10 พฤศจิกายน  2562   เป็นต้นไป
http://esan69.sillapa.net/sp-kkn5/
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับชาติ วันที่  12 – 14   ธันวาคม  2562
ที่ จังหวัดศรีสะเกษ 
http://www.esan69.sillapa.net/
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 06:49 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 249
จำนวนทีม 2,346
จำนวนนักเรียน 5,559
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,673
จำนวนกรรมการ 1,091
ครู+นักเรียน 9,232
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,323
ประกาศผลแล้ว 259/281 (92.17%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 33
เมื่อวาน 31
สัปดาห์นี้ 64
สัปดาห์ที่แล้ว 264
เดือนนี้ 173
เดือนที่แล้ว 1,317
ปีนี้ 15,658
ทั้งหมด 296,141