แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 45 30 73.17% 7 17.07% 2 4.88% 2 4.88% 41
2 โรงเรียนน้ำพอง 36 29 80.56% 4 11.11% 2 5.56% 1 2.78% 36
3 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 46 28 65.12% 10 23.26% 3 6.98% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนบ้านคำบง 42 27 71.05% 7 18.42% 2 5.26% 2 5.26% 38
5 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 33 22 66.67% 6 18.18% 2 6.06% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนบ้านสำโรง 28 21 80.77% 3 11.54% 1 3.85% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนบ้านทรายมูล 24 20 83.33% 3 12.5% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านผักหนาม 27 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
9 โรงเรียนบ้านหนองโก 26 18 72% 6 24% 0 0% 1 4% 25
10 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 36 17 53.13% 7 21.88% 6 18.75% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 25 15 62.5% 6 25% 3 12.5% 0 0% 24
12 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 26 15 62.5% 5 20.83% 4 16.67% 0 0% 24
13 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 28 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
14 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 22 15 68.18% 4 18.18% 3 13.64% 0 0% 22
15 โรงเรียนชุมชนกระนวน 19 15 83.33% 1 5.56% 2 11.11% 0 0% 18
16 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 23 14 63.64% 8 36.36% 0 0% 0 0% 22
17 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 20 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
19 โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 20 12 63.16% 3 15.79% 4 21.05% 0 0% 19
21 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 23 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
22 โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 22 11 57.89% 7 36.84% 0 0% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนบ้านนาเรียง 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
24 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนบ้านสระกุด 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 18 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
27 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 15 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
32 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 14 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านแห้ว 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 15 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
35 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 12 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 16 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
38 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 14 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
41 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 10 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านขุนด่าน 17 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
46 โรงเรียนบ้านห้วยเตย 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนบ้านวังชัย 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
48 โรงเรียนบ้านนาง้อง 10 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านหนองชา 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
53 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
54 โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ 11 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 (บ้านกุดโง้ง) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
64 โรงเรียนศิลาโป่งคำ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนคำบอนวิทยา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านคำแมด 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านโนน 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
77 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 8 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนศรีเมืองแอม 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านฟากพอง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนนามูลวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 10 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
92 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
94 โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านหนองโอง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโนนเชือก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 8 3 37.5% 0 0% 2 25% 3 37.5% 8
100 โรงเรียนบ้านหัวบึง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านบ่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
106 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านคำม่วง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฏร์บำรุง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านนาฝาย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านบะแต้ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
113 โรงเรียนบ้านบึงกลาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านโนนพยอม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านโสกแสง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด (สาขา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านนาขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านโนนจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
140 โรงเรียนบ้านนาคู 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
141 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านนาค้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหินลาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านคำมืด 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
154 โรงเรียนโนนหัวช้าง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนทรัพย์ภูพาน คำปลาหลาย หนองผักแว่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านวังโพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านดงเย็น 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
164 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านดงมัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4 โทร 087-8596589 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]