งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69  ประจำปี  2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
 
กิจกรรม/ภาระงาน กำหนดการ/สถานที่
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียนโรงเรียน วันที่ 11-12  กรกฎาคม  2562
กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  19  กรกฎาคม  2562
(ส่งไฟล์ทางระบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน วันที่  19  กรกฎาคม  2562
กลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  22  กรกฎาคม  2562
(ส่งไฟล์ทางระบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน           
วันที่  22  กรกฎาคม  2562

 
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน/คณะทำงาน วันที่  22  กรกฎาคม  2562
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก/กลั่นกรองรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน วันที่  23-24  กรกฎาคม  2562
ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรม
การแข่งขัน/ประมวลผลการแข่งขัน
วันที่  25-26  กรกฎาคม  2562
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน วันที่  26  กรกฎาคม  2562
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน วันที่ 30  กรกฎาคม  2562
จัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 6 – 8  สิงหาคม  2562


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูล ให้จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562
อนุมัติให้แก้ไขข้อมูล วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2562
จัดแข่งขันระดับภาค/ระดับชาติ (จ.ศรีสะเกษ) วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2562

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 197
จำนวนทีม 1,516
จำนวนนักเรียน 3,175
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,214
จำนวนกรรมการ 1,130
ครู+นักเรียน 5,389
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,519
ประกาศผลแล้ว 219/287 (76.31%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 32
เมื่อวาน 24
สัปดาห์นี้ 120
สัปดาห์ที่แล้ว 214
เดือนนี้ 447
เดือนที่แล้ว 442
ปีนี้ 447
ทั้งหมด 66,876