ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่145) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสยามกลการ 3 สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 79.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 78.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 76.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 7 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น สพป. อำนาจเจริญ 75.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านดองดึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.20 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ สพป. บึงกาฬ 75.20 เงิน 32  
35 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 74.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาข่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 72.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 72.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป. ขอนแก่น เขต 1 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 70.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 70.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านบก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 67 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป. มุกดาหาร 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านดอนแดง(ท่าอุเทน) สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 5 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน