ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 097
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. มุกดาหาร 79.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนน สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.40 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 75.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนนายอวัฒนา สพป. สกลนคร เขต 1 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.60 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 71.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป. นครพนม เขต 1 70.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 69.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 68.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 57.60 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 57.40 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน