ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.68 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.52 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.04 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.72 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุดรธานี เขต 3 85.88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 85.26 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.44 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.94 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.62 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.56 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.46 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 82.24 ทอง 20  
21 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 81.72 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.34 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.28 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 81.28 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.08 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.98 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 80.74 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.10 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 80.02 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 79.12 เงิน 31  
32 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 79.06 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 78.70 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.62 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 77.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 77.44 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76.70 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.64 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.54 เงิน 41  
42 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.54 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.10 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 75.74 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.14 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74.78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.46 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.24 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 73.96 เงิน 50  
51 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.88 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 71.68 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.66 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69.06 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 67.24 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 66.28 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.12 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 61.92 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน