ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 83.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคำบอน สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 80.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 80.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.60 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. ยโสธร เขต 2 80.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 80.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 79.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 79.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านจรัส สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 78.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 31  
34 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 77.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 77.40 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ สพป. สกลนคร เขต 1 77.20 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 76.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76.75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 76.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.20 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 75.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 75.60 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.60 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.20 เงิน 50  
52 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 74.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72.40 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 71.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน