ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 89.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 89.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 88.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 81.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 29  
34 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 29  
35 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 29  
36 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 29  
37 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 80.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 80.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.60 ทอง 38  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 80.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านผักแว่น สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.40 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 80.40 ทอง 40  
44 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 80.40 ทอง 40  
45 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 80.40 ทอง 40  
46 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.20 ทอง 46  
48 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.20 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 77.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 77.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 76.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านนานอ สพป. นครพนม เขต 2 76.60 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.60 เงิน 54  
57 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 76.40 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก สพป. อำนาจเจริญ 75.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.80 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72.60 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน