ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 83.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา สพป. มุกดาหาร 79.10 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.90 เงิน 14  
15 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 76.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.70 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 71.10 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 68.90 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 68.90 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 68.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 68.10 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67.90 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67.30 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 67.30 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 66.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 66.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 66.20 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66.10 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 65.30 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 65.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 64.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 64.10 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 63.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63.10 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 63 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61.90 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 61.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 61.30 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 60.60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 60.20 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน