ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ สพป. นครพนม เขต 2 85.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังนอง สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 77.40 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ สพป. บึงกาฬ 74.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74.20 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 73.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 72.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.20 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 72.20 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 69.80 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 69.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนแขม สพป. ขอนแก่น เขต 5 67.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 67.80 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67.80 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. ขอนแก่น เขต 4 67.60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67.60 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 67.60 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี สพป. ขอนแก่น เขต 2 67 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองมะงง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66.40 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 65.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64.20 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 64 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 63.80 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 63.40 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 63 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 1 62 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 58.20 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 57.80 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 56.80 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน