ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 80.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 58 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 58 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนอนุบาลเซกา สพป. บึงกาฬ 56 เข้าร่วม 19  
24 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 54 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 54 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 51 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 51 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนศรีเทพบาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สพป. ยโสธร เขต 1 50 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 49 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 49 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 48 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 48 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 48 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 47 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 47 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 46 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 45 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 44 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 44 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา สพป. นครราชสีมา เขต 2 43 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 43 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 41 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 41 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 40 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 4 39 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 37 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ยโสธร เขต 2 36 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 34 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 34 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 33 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 32 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 31 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 26 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 26 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 21 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน