ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 58 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 57.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 55 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 54 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 53.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 53.50 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 53 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 53 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 52.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 52 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 52 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 52 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 51 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 51 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 51 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 51 เข้าร่วม 37  
41 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 50 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 50 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 50 เข้าร่วม 41  
45 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 45 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 44 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 43 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 42.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 40 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 40 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 40 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 40 เข้าร่วม 49  
53 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 38 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 37 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 37 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 36 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 36 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 31 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 31 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 29 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน