ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านผาวัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 86.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดชัยสมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 85.77 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.58 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 85.53 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร สพป. บึงกาฬ 85.51 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.43 ทอง 28  
29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโนนสบาย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.28 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 85.13 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.12 ทอง 33  
34 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.04 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.89 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สพป. อุดรธานี เขต 2 84.88 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 83.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.80 ทอง 45  
47 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.80 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 82.40 ทอง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.25 ทอง 53  
54 โรงเรียนป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 81.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 80.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม สพป. เลย เขต 2 79.60 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 77.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 77.80 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน