ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 70.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 70.50 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70.50 เงิน 9  
12 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาขาม(โซ่พิสัย) สพป. บึงกาฬ 67.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 67.50 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 66.50 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 64.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านบุยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 64 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 62 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 61.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61.50 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 61 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 59.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านนาจาร สพป. สกลนคร เขต 3 57.50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 56.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 56 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 55.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 52.50 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 52.50 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 51.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 49.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 49 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 49 เข้าร่วม 47  
49 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 45 เข้าร่วม 49  
50 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 43.50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 43.50 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 42.50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 41 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 40.50 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 40 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 39 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 37.50 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 36.50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 3 36.50 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 35 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 28 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน