ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 82.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 81.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 80.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 80.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.50 ทอง 17  
20 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.50 ทอง 17  
21 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 80.50 ทอง 17  
22 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.50 เงิน 25  
27 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 73.50 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.50 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโหรา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 72.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 4 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 38  
40 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 71.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 71.50 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านเวียย สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 42  
45 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 42  
46 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.50 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 69 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 67.50 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64.50 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 64 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 62.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 62.50 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 58.50 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 57 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 49.50 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน