ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 818
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านต่างแคน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 85.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหินเหิบ สพป. สกลนคร เขต 3 83.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 27  
29 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 82.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านอังกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 79.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.80 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. เลย เขต 2 78.70 เงิน 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 78.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78.60 เงิน 47  
49 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.60 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 77.40 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนเขวา สพป. ขอนแก่น เขต 1 76.20 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านศรีชมภู สพป. บึงกาฬ 74.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านสวายจีก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน