ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 815
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสมนึก สพป. ยโสธร เขต 2 83.87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 83.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76.37 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.62 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 70.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 66.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 60.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 52.25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  
18 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน