ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 78.10 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.90 เงิน 15  
16 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.10 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสระบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.10 เงิน 17  
19 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 74.10 เงิน 21  
22 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 68.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 66.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 65.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 64.90 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 61.90 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 60.50 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน