ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเคียวนำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.40 ทอง 13  
14 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 87.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.20 ทอง 14  
17 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 85.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 85.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 82.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.30 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 81.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 80.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.90 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 76.90 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 75.80 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 65.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน