ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 812
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา (คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเลื่อม สพป. อุดรธานี เขต 1 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านตูบช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 83.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.40 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.40 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 83.40 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 83.40 ทอง 24  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนวันครู2502 สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 2 81.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.60 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 79.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 79.40 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 50  
51 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 78.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.25 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 70.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน