ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 96.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านคูดินทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 78.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 77.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 76.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 75.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา สพป. ยโสธร เขต 1 74.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 73.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ สพป. นครพนม เขต 1 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 69.50 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68.50 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 67.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 66.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 64.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 62.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 61.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 60.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน