ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป. นครราชสีมา เขต 3 97.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว สพป. อุดรธานี เขต 3 97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 96.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถนน สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.50 เงิน 27  
28 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 76.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 71.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 70.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านดอนกอก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 69.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65.50 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 2 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 64.50 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน