ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 081
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 97.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 96.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 91.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.64 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.34 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.34 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 90.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.66 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.48 ทอง 20  
21 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.06 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 86.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 85.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 85.46 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 85.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 84.90 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.30 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 82.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.24 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 82.14 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.66 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.64 ทอง 43  
44 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.90 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 80.90 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 80.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 79.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.06 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 75.62 เงิน 51  
52 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.20 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  
55 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน