ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนข่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 88.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" สพป. มุกดาหาร 87.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.70 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 85.70 ทอง 19  
21 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 85.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.70 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.10 ทอง 30  
31 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 81.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.สนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 81.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 80.30 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 79.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.80 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 79.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 79.50 เงิน 40  
42 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 79.50 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.30 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 77.70 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.30 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 77.10 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76.80 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 76.80 เงิน 54  
57 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 76.10 เงิน 58  
59 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74.90 เงิน 59  
60 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน