ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาดเสริม สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. อุดรธานี เขต 1 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 72 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 70 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ 70 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 62 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนเรือง สพป. ขอนแก่น เขต 1 61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโบกม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 61 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านคลองแค สพป. นครราชสีมา เขต 5 60 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านเหิบ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 6 59 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน