ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 9  
13 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 82 ทอง 13  
20 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 20  
25 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 25  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 7 67 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร 67 ทองแดง 30  
37 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 30  
38 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 65 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 65 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65 ทองแดง 38  
45 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 38  
46 โรงเรียนโคกนาดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 38  
47 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 38  
48 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป. อุดรธานี เขต 1 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 63 ทองแดง 48  
54 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 48  
55 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 48  
56 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 63 ทองแดง 48  
57 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 63 ทองแดง 48  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 58  
61 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน