ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 98.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด สพป. บึงกาฬ 92.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 87.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 85.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 85.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84.20 ทอง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 83.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านขอนแป้น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 38  
40 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 79 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 44  
46 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 48  
49 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 73.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 54  
56 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 71 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 70.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 65.40 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65.20 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน