ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 91.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 89.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.10 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.70 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.70 ทอง 11  
13 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 86.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 86.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.63 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 85.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.80 ทอง 23  
26 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.80 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.10 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.10 ทอง 31  
33 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.50 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร สพป. บึงกาฬ 81.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนนิภาศิริ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.60 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 80.90 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 80.10 ทอง 46  
47 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.30 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 77.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 77.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 53  
54 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.90 เงิน 54  
55 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 67.80 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 67 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 66.20 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 64.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน