ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสระสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.25 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.25 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72.75 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน