ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 15  
20 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 15  
21 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 21  
23 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 32  
36 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 32  
37 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 66 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 65 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 64 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 64 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 48  
54 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 64 ทองแดง 48  
55 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 48  
56 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 64 ทองแดง 48  
57 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 48  
58 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 62 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน