ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 10  
13 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 10  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 14  
22 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง 14  
23 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 24  
26 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90 ทอง 24  
27 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 24  
28 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 24  
29 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 24  
30 โรงเรียนเบญจคามวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 24  
31 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 31  
32 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 31  
36 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 31  
37 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 37  
40 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 40  
44 โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 40  
45 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 40  
46 โรงเรียนยองแยง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 50  
53 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 53  
55 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 55  
56 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 57  
58 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73 เงิน 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน