ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 78.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน