ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 97.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 95.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 94.97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 94.74 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94.63 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 88.69 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 87.62 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 87.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.98 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.76 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 86.74 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง สพป. บึงกาฬ 85.91 ทอง 14  
15 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.41 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.35 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.15 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 84.81 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.69 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า สพป. อุดรธานี เขต 1 84.54 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.27 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 78.75 เงิน 23  
24 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.24 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.11 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76.69 เงิน 28  
29 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.37 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 76.18 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังพง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76.18 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านหาญฮี สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.08 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดสระจรเข้ (อ.โนนไทย) สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.81 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.17 เงิน 35  
36 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.46 เงิน 37  
38 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.98 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.97 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.78 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. สกลนคร เขต 3 68.94 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68.13 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 67.36 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 67.13 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66.98 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. ขอนแก่น เขต 4 66.77 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 66.65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง สพป. ยโสธร เขต 2 66.56 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 66.47 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านหัวโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65.44 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65.42 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 65.38 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ สพป. อุดรธานี เขต 3 64.67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64.55 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 สพป. มุกดาหาร 63.81 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 63.69 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 63.44 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 61.81 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 61.38 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 61.12 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 60.53 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน