ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 91.59 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 90.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 89.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.13 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.08 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.87 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 88.77 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.76 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 88.12 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.26 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.97 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 86.54 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.64 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 84.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 84.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.27 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 82.24 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 81.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 81.32 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.13 ทอง 30  
31 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.11 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.79 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.44 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 80.26 ทอง 36  
37 โรงเรียนคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 80.19 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.59 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.51 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.17 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.41 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 77.26 เงิน 42  
43 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.41 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.90 เงิน 44  
45 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.75 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75.12 เงิน 46  
47 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.05 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 74.81 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.23 เงิน 49  
50 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.83 เงิน 51  
52 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 73.63 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 72.97 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72.42 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 69.90 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 69.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน