ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 99.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 93.11 ทอง 4  
5 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.78 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต 3 92.64 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.63 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 89.82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88.41 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.39 ทอง 10  
11 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 88.23 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 87.84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 87.48 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.73 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.14 ทอง 18  
19 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.92 ทอง 19  
20 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.15 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 84.76 ทอง 21  
22 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.73 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 83.24 ทอง 23  
24 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 82.93 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 82.69 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.49 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.24 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 82.21 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.49 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 80.42 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.35 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 79.87 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.64 เงิน 35  
36 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 79.23 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 79.18 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78.81 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา สพป. ยโสธร เขต 2 77.99 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.71 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.58 เงิน 41  
42 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.52 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 77.21 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 75.36 เงิน 44  
45 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.95 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง สพป. นครพนม เขต 1 74.86 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.78 เงิน 47  
48 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.34 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 1 73.71 เงิน 49  
50 โรงเรียน พันธกิจศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 73.69 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.66 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73.55 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.46 เงิน 53  
54 โรงเรียนโยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) สพป. นครราชสีมา เขต 1 73.36 เงิน 54  
55 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71.12 เงิน 55  
56 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 71.10 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 70.11 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านกระเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 69.38 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 68.80 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.06 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน