ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน